ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3 ไฟล์ Install สำหรับติดตั้งครั้งแรก
ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3 ไฟล์ Update สำหรับติดตั้งอัพเดตโปรแกรมล่าสุด

คุณสมบัติของโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ MIX3

โปรแกรมจัดรายการระบบอัตโนมัติ Mix3 ใช้สำหรับควบคุมรายการต่างๆในสถานีวิทยุ ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มเพลงเล่นเองอัตโนมัติ การจัดการสปอตต้นชั่วโมง การรับสัญญาณข่าวกรมประชาสัมพันธ์เข้าข่าวและตัดข่าวออกอัตโนมัติ การลิ้งค์สัญญาณระหว่างสถานี หรือว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ต้องกระจายเสียงตามสายก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน โปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุระบบอัตโนมัตินี้ จะช่วยให้การทำงานต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น

อัพเกรดโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ MIX3 เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์เพื่อใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ตัดเข้าข่าวออกข่าวอัตโนมัติ
  • เทียบเวลาเคารพธงชาติอัตโนมัติ
  • ระบบสร้างผังรายการแต่ละวันอัตโนมัติ
  • ระบบส่งสัญญาณเสียงออกวิทยุออนไลน์
  • ระบบสั่งพักเครื่อง-เปิดเครื่องคอมอัตโนมัติ
  • ระบบสุ่มเพลงสลับสปอตอัตโนมัติ
  • ระบบบันทึกเสียงที่เปิดออกอากาศ
  • ระบบบันทึกประวัติการใช้งาน
  • ระบบเช็คไฟล์ฮิตเล่นบ่อยที่สุด
  • ระบบค้นหาเพลงจากฐานข้อมูล