คู่มือ MIX3

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ MIX3

คู่มือโปรแกรมจัดรายการวิทยุ Mix3 จะแถมไปกับโปรแกรมอยู่แล้ว หลังจากติดตั้งโปรแกรมตัว Install Mix3 เสร็จแล้ว ให้ติดตั้งตัว Update ทับไปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้ทำตามดังนี้

mix3-manual-1

จะเปิดหน้าต่างคู่มือขึ้นมาดังรูปด้านล่างนี้ ขั้นแรกให้อ่านส่วนตั้งค่าโปรแกรมก่อนเพื่อตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม รวมทั้งการกำหนดซาวด์การ์ดเพื่อให้เสียงออกด้วย

mix3-manual-2

 

mix3-manual-3

 

mix3-manual-4