ทดลองใช้ Mix3

วิธีทดลองใช้โปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3 สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้ 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ติดตั้งโปรแกรมจัดรายการวิทยุ Mix3 ตัว Mix3 Install ให้เสร็จก่อน ไปหน้าดาวน์โหลดโปรแกรม mix3

2.ติดตั้งโปรแกรมจัดรายการวิทยุ Mix3 ตัว Mix3 Update อีกครั้งเพื่ออัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด ไปหน้าดาวน์โหลดโปรแกรม mix3

mix3-upgrade-02

3.ต่อคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย เปิดโปรแกรมจัดการสถานีวิทยุ Mix3 ขึ้นมาระบบจะทำการเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ถ้าเป็นเครื่องใหม่ระบบจะให้เวลาทดลองใช้ 30 วัน แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เคยติดตั้งมาแล้ว แม้ว่าจะลบโปรแกรมลงใหม่เมื่อเวลาทดลองหมด จะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 30 วัน ก่อนเปิดใช้งานโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อนทุกครั้ง

วิธีการติดตั้งและอัพเดตโปรแกรมจัดรายการวิทยุ Mix3