อัพเกรด MIX3

วิธีการอัพเกรดโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3 เพื่อใช้งานระบบผังรายการอัตโนมัติ สามารถตัดรายการเข้าออกลิ้งค์ออนไลน์ตัดข่าวกรมประชาสัมพันธ์ให้อัตโนมัติ ถ้าคุณไม่อัพเกรดเมื่อหมดเวลา ทดลองใช้งานโปรแกรม 30 วันไปแล้ว จะสามารถใช้งานได้เฉพาะระบบแมนนวลเท่านั้น โดยระบบแมนนวลของโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3 นั้นสามารถใช้เล่นเพลงได้เหมือนโปรแกรมเล่นเพลงทั่วไป แต่สามารถสุ่มไฟล์สลับสปอตได้ ระบบสคริปต์รายการ แต่ต้องทำงานเองทั้งหมด ซึ่งจะเหมาะสำหรับสถานีวิทยุไหนมีคนดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณไม่มีคนดูแลหรือเฝ้าสถานี โปรแกรมนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้ดีมาก เรียกว่าครบเครื่องเลยสำหรับการใช้งานในสถานีวิทยุ

เปรียบเทียบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3

 

 • Mix3

 • ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกฟรี 30 วัน
 • สิทธิ์การใช้งาน
 • ระยะเวลาการใช้งาน
 • จำนวนเครื่องที่ใช้งาน / ไลเซ่น
 • ระบบผังรายการ
 • อัพเดตโปรแกรมรุ่นใหม่
 • ทีมวิวเวอร์ อัพเดตโปรแกรม
 • ทีมวิวเวอร์ทำผังรายการ ฟรี
 • อนุญาตใช้งานกรณีฉุกเฉิน 3 วัน
 • การตรวจสอบสิทธิใช้งาน(ผ่านอินเตอร์เน็ต * )
 • ระบบออนไลน์ / บันทึกเสียง / SMSReader
 • ราคาการสั่งซื้อใช้งานครั้งแรก
 • ส่วนลดเมื่อสั่งซื้อใช้งานเครื่องที่ 2
 • การประกันอายุใช้งานโปรแกรม

หมายเหตุ  การลงทะเบียนใช้งานรายเดือน 6 เดือน และ 1 ปี เป็นการใช้งานต่อเนื่องเต็มเวลา มีกำหนดหมดอายุเมื่อครบรอบเดือนหรือปีนับจากวันที่ลงทะเบียน

* การใช้งานรายเดือน/รายปี/ใช้รหัส ผู้ใช้งานต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไว้เพื่อตรวจสอบสิทธิใช้งาน กรณีมีปัญหาโปรแกรมอาจใช้งานได้เฉพาะโหมด Manual (ชั่วคราว) ในบางครั้ง

** การประกันโปรแกรมเฉพาะผู้ใช้ HardLock กรณี HardLock ชำรุดเสียหายไม่สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันสั่งซื้อ จะจ่ายรหัสโปรแกรมให้ใช้งานทดแทน จำนวน 1 เครื่อง

สงวนสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน ราคาจำหน่ายโปรแกรม การให้บริการคำแนะนำ อัพเดตโปรแกรม ยกเลิกการใช้งานโปรแกรม ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดการโอนเงินสั่งซื้อโปรแกรม MIX3 ได้ทาง 094-469-6454 

Email :  fmautosoft@gmail.com

วิธีการติดตั้งและอัพเดตโปรแกรมจัดรายการวิทยุ MIX3