วิทยุออนไลน์

วิทยุออนไลน์

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย – กรมประชาสัมพันธ์ พอร์ตวิทยุออนไลน์สำหรับเอาไว้ลิ้งค์สัญญาณข่าว ทางเว็บ www.fmautosoft.com ได้รวบรวมไว้ให้แล้วสามารถเลือกสถานีที่ท่านต้องการได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

จังหวัด ชื่อสถานี ไอพี & URL & PORT
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 88.0 MHz http://prdonline.prd.go.th:8200
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 92.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8202
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 93.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8204
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 95.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8206
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 97.0 MHz http://prdonline.prd.go.th:8208
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 105 MHz http://prdonline.prd.go.th:8210
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาฬสินธุ์  FM 93 MHz http://prdonline.prd.go.th:8106
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น  FM 98.50 MHz http://prdonline.prd.go.th:8086
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 99.50 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8030
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 93.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8070
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชัยภูมิ FM 92.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8094
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมหาสารคาม  FM 106.5 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8108
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครราชสีมา FM 105.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8090
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย  FM 95.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8084
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลย  FM 90.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8004
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสกลนคร FM 91.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8092
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหนองคาย  FM 90.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8054
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบึงกาฬ  FM 104.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8002
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหนองบัวลำภู  FM 97.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุดรธานี  FM 93.75 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8110
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครพนม  FM 90.25 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8040
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบุรีรัมย์  FM 101.75 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8048
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุกดาหาร  FM 99.25 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8038
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยโสธร  FM 90 MHz   http://prdonline.prd.go.th:8044
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร้อยเอ็ด  FM 94.00 MHz   http://prdonline.prd.go.th:8042
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศรีสะเกษ FM 100.25 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8034
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุรินทร์  FM 93.5 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8068
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุรินทร์  FM 97.5 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8046
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำนาจเจริญ  FM 103.25 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8036
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี FM 98.5 MHz  http://prdonline.prd.go.th:8032
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี  สวศ. อุบล http://prdonline.prd.go.th:8072
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงราย  FM 95.75 MHz   http://prdonline.prd.go.th:8130
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ FM 93.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8118
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ FM 98 MHz http://prdonline.prd.go.th:8120
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ FM 89.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8128
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน่าน FM 94.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8126
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพะเยา FM 95.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8124
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแพร่ FM 91 MHz http://prdonline.prd.go.th:8134
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz http://prdonline.prd.go.th:8136
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน FM 90.5 MHz http://prdonline.prd.go.th:8138
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลำปาง FM 97 MHz http://prdonline.prd.go.th:8066
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลำพูน FM 95 MHz http://prdonline.prd.go.th:8122
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกำแพงเพชร FM 97.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8028
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตาก FM 102 MHz http://prdonline.prd.go.th:8056
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตาก FM 103.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8060
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ FM 93.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8026
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลก FM 94.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8020
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพชรบูรณ์ FM 102.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8062
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระบี่ FM 98.5 MHz http://prd5online.prd.go.th:9040
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชุมพร FM 100 MHz http://prd5online.prd.go.th:9300
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช FM 93.50 MHz http://prd5online.prd.go.th:9010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช FM 97.00 MHz http://prd5online.prd.go.th:9090
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูเก็ต FM 90.50 MHz http://prd5online.prd.go.th:9110
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูเก็ต FM 96.75 MHz http://prd5online.prd.go.th:9060
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 96.75 MHz http://prd5online.prd.go.th:9100
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพังงา FM 100 MHz http://prd5online.prd.go.th:9050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพังงา FM 90.25 MHz http://prd5online.prd.go.th:9080
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระนอง FM 107.25 MHz http://prd5online.prd.go.th:9030
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 90.00 MHz http://prd5online.prd.go.th:9020
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 95.50 MHz http://prd5online.prd.go.th:9070
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz http://prd5online.prd.go.th:9000
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรัง FM 91.25 MHz http://202.129.49.10:8030
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนราธิวาส FM 98.25 MHz http://202.129.49.10:8060
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนราธิวาส FM 106.5 MHz http://202.129.49.10:8070
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปัตตานี FM 101 MHz http://202.129.49.10:8020
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพัทลุง FM 98 MHz http://202.129.49.10:8040
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลา FM 92 MHz http://202.129.49.10:8010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลา FM 92 MHz http://202.129.49.10:8090
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสตูล FM 95.5 MHz http://202.129.49.10:8050
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลา FM 94.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8156
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสงขลา FM 90.5 MHz http://202.129.49.10:8000
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสงขลา FM 102.25 MHz http://202.129.49.10:9300
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจันทบุรี FM 90.25 MHz http://prd7online.prd.go.th:8002
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตราด FM 92.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8006
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสระแก้ว FM 103.25 MHz http://prd7online.prd.go.th:8010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชลบุรี FM 99.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8012
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระยอง FM 91.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8004
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชัยนาท FM 91.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8028
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพชรบุรี FM 95.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8010
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรี FM 94.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8014
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ FM 102.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8016
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสพรรณบุรี FM 102.25 MHz http://prdonline.prd.go.th:8074
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุโขทัย FM 93.75 MHz http://prd7online.prd.go.th:8026
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุตรดิตถ์ 96.75 MHz http://prdonline.prd.go.th:8058