โปรแกรม Radio Automation

โปรแกรม Radio Automation

โปรแกรม Mix3

ราคา : 8,500 – 12,000 บาท

เว็บไซต์ทางการ : www.rasmore.com

mix3-radio-automation-min

โปรแกรม RadioDJ

ราคา : ฟรี

เว็บไซต์ทางการ : www.radiodj.ro

radiodj-radio-automation-min

โปรแกรม Jazler

ราคา : 18,000 – 22,000 บาท

เว็บไซต์ทางการ : www.jazler.com

jazler-radio-automation-min

โปรแกรม RadioBOSS

ราคา : 5,000 – 9,000 บาท

โปรแกรมเสริม

RadioLogger ใช้สำหรับบันทึกเสียงที่ออกอากาศ ราคา 1,400 – 1,500 บาท

RadioCaster ใช้สำหรับส่งกระจายเสียงออนไลน์ ราคา 1,800 – 1,900 บาท

เว็บไซต์ทางการ : www.djsoft.net

radioboss-radio-automation-min